Muuramen Rastin syyskokous 2.12.2020

29.10.2020

Muuramen Rastin syysvuosikokous pidetään 2.12.2020 kello 18:30 osoitteessa Pyyppöläntie 300. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja sääntöjen muutos.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, myös äänioikeus on väliaikisen lain 477 /2020 perusteella, kunhan ilmoittautuu etäyhteyden muodostamista varten puheenjohajalle 18.11.2020 mennessä esko.a.junttila at gmail.com .

Sääntöjen muutosesitys koskee mahdollisuutta osallistua vuosikokoukseen etäyhteydellä. 

Paikanpäälle tulevien tulee käyttää kasvomaskia ja huolehtia etäisyyksistä.

 

Tervetuloa!

Hallitus

 

Esitys muutetuksi säännöksi:

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan järjestää osallistumismahdollisuus tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, kun se on hyväksytty yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestykseen.

 

Linkki em. asiasta PRH:n sivulle https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901/etaosallistuminen.html

 

Väliaikainen laki 677 / 2020 poikkeamista yhdistyslaista. Laki tuli voimaan 3 päivänä lokakuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.

4 §Yhdistyslaki

Yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Mainitun lain 21 §:stä poiketen hallitus voi sallia, että myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan valtuutettujen kokouksessa. Yhdistyksen tai valtuutettujen kokouksessa järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien jäsenten tai valtuutettujen yhteenlaskettu äänimäärä on enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten tai valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta.

Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensimmäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdistyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten mainitun lain 30 §:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä.

Hallitus voi päättää, että kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.